viagra en ligne Levitra Professional Propecia Priligy levitra dapoxetine Viagra Dapoxetine Cialis Soft Kamagra Soft Viagra Jelly Levitra Soft Super Kamagra Cialis 60 mg Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra

Schæferhundeklubben Kreds 1 Rødovre

Korsdalsvej 128A - DK 2610 Rødovre
> NYHEDSBREV

Få en email tilsendt når der er nyheder!

> SØG...

Søg på hjemmesiden!

» Generalforsamling 2018

polo ralph lauren polo lacoste camicie online camicie polo ralph lauren polo lacoste polo ralph lauren polo polo shirts lacoste polo shirts nz lacoste polo shirts ralph lauren polo shirts cheap polo shirts nz polos baratos polos ralph lauren polos lacoste polos ralph lauren outlet polos hombre polos lacoste baratos polo skjorta polo ralph lauren skjorta tommy hilfiger rea lacoste polo fred perry polo shirt

 

Der indkaldes til  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I Schæferhundeklubben kreds 1 – RØDOVRE

 

Onsdag d. 7. feb. 2018 kl. 19 
Hundehuset , Korsdalsvej 128 A , 2610 Rødovre 
 
Dagsorden: 
1)      Valg af dirigent 
2)      Valg af 2 stemmeoptællere 
3)      Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 
4)      Kredskassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 
5)      Indkomne forslag. 
6)      Valg – På valg er : 
a.       Næstformand 
b.      Kasserer 
c.       Sekretær 
d.      Valg af 2 suppleanter 
e.       Valg af 1 revisor 
f.        Valg af 1 revisorsuppleant 
g.      Valg af 2 Repræsentanter til repræsentantskabsmødet 
7)      Eventuelt
 
Opmærksomheden henledes på, at forslag til dagsordenen pkt. 5 skal være kredsformanden i hænde senest onsdag d. 24. januar 2018. 
Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. 
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.
  
Husk: Som oplyst sidste år vil indkaldelse til generalforsamling ske pr. mail og ved opslag i klubhuset og på kredsens hjemmeside. Indkaldelse pr. brev kan kun forventes, hvis dette er aftalt med kredsformanden.
 
HUSK at medbringe dit medlemsbevis. Der vil ikke blive udleveret stemmesedler til medlemmer uden forevisning af gyldigt medlemskab.
 
På kredsbestyrelsens vegne  
 
Helene Wolff 
Kredsformand
 
Efter generalforsamlingens start vil der blive uddelt pokaler for årets hund i kreds 1.